ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವರದಿಗಳು

ನಾಗರಿಕ ನೊಂದಣಿ ಪದ್ದತಿ ವರದಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
  ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2021 6.45 ಎಂ ಬಿ
1 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2020 25.43 MB
2 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2019 1.39 MB
3 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2018 2.88 MB
4 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2017  3.46 MB  
5 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2016  4.39 MB
6 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2015  8.01 MB
7 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2014  4.52 MB
8 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2013 2.13 MB
9 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2012 1.74 MB
10 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2011 1.71 MB
11 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2010  1.79 MB  
12 ವಾರ್ಷಿಕ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2009  2.05 MB  
13 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2008  1.88 MB  

 

ಮರಣ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ - ವರದಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ 2020 12.98 MB
2 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ 2019 9.20 MB 
3 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ 2018 7.93 MB
4 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2017 3.15 MB
5 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  2016  3.43 MB    
6 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2015  5.50 MB 
7 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2014 3.69 MB
8 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2013 2.23 MB
9 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2012 2.36 MB
10 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2011 1.39 MB
11 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2010 7.40 MB
12 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2009 1.73 MB
13 ವಾರ್ಷಿಕ  ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ   2008 284.25 KB

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1

64ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ ಜೂಲೈ 2007- ಜೂನ್‌ 2008 3.25 MB
2

66ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ ಜೂಲೈ 2009- ಜೂನ್‌ 2010 11.51 MB
3

66ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ ಜೂಲೈ 2009- ಜೂನ್‌ 2010 5.06 MB
4

67ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  ಜೂಲೈ 2010- ಜೂನ್‌ 2011 5.57 MB
5

68ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  ಜೂಲೈ 2011- ಜೂನ್‌ 2012 14.69 MB
6

69ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  ಜೂಲೈ 2012-‌ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012  3.26 MB
7

71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರೋಗ್ಯ

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  ಜನವರಿ 2014-ಜೂನ್‌ 2014  17.91 MB   

71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ 

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  ಜನವರಿ 2014-ಜೂನ್‌ 2014  6.34 MB  
9

72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ 

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ  ಜುಲೈ 2014-ಜೂನ್‌ 2015 6.02 MB
10

73ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ 

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ     

 

ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿದ್ಯದ ವರದಿ
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ವರ್ಷ/ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
1  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2009 610.42 KB
2  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2010 4.59 MB
3  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2011 820.68 KB
4  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2012 783.73 KB
5  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2013 1.12 MB
 ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2014  1.40 MB   
 ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ  2015 1.72 MB  
8  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ  2016 1.91 MB   
9  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ  2017  1.51 MB   
10  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2018 7.98 MB   
11  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2019 1.77 MB
12  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2020 2.45 MB
13  ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2021 6.69 MB
14 ವಾರ್ಷಿಕ ಕನ್ನಡ 2022 510.47KB

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-08-2023 12:41 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080